2 tin được tìm thấy
Số lượng yêu cầu
10 Sản phẩm


Đã gửi liên hệ: 1
7025
HOP TAC DAU TU NHA XUONG
TONG QUY DAT 8500 m2,VI TRI 3 MAT TIEN LAM XUONG CHE BIEN ,SHOWROOM, PHAN PHOI VAT TU,THIET BI CONG NGHE. QSD DAT 40 NAM,TRONG DO DA CO THIET KE XAY DUNG,DIEN TICH SAN 600 m2/DAT CHUYEN DUNG 3000m2......
Ngày đăng: 10-8-2016
Số lượng yêu cầu
8500 Mét vuông(m2)


Đã gửi liên hệ: 1
412

Cơ hội kinh doanh, tin cần mua, tìm đối tác

  1. Home
  2. Cơ hội kinh doanh
  3. Tin Cần Mua