Tài khoản Bạc


Trang Trại Suối Cốc được xây dựng tại Đồi Tương xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Với lối canh tác nông nghiệp hoàn toàn tự nhiên, chúng tôi chăn nuôi lợn thịt thương phẩm, lợn rừng, lợn mán, gà đồi, dê núi, bò thịt. Tất cả các nguồn phân chúng tôi nuôi Giun Quế phục vụ lại chăn nuôi và lấy nguồn phân gun để trồng cây ăn quavaf rau củ quả sạch. tạo ra các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm nông sản sạch cho khách hàng.

Sản phẩm

đã đánh giá (1)

Tốt nhất
1
Rất tốt
0
Tốt
0
Trung bình
0
Không tốt
0

Hãy nói lên suy nghĩ của bạn.

Giúp đỡ mọi người với kinh nghiệm của bạn đã có tại đây!

marketer
marketer

marketer

1    1     1    
đăng ký ngày 17/05/2009
Đánh giá nổi bật

Đăng một đánh giá

(Di chuột , sau đó click để đánh giá)
5000 Ký tự Đăng đánh giá

Đánh giá của Trang Trại Hữu Cơ Suối Cốc

Nội dung đang cập nhật...
  1. Home
  2. Nhà cung cấp
  3. Sản xuất và chế biến
  4. Trang Trại Hữu Cơ Suối Cốc