Thông tin

Công việc

Học tập

Cơ bản

  • Ngày sinh: 18/3/2013
  • Giới tính: Nam

Liên hệ

  • Thành phố/Tỉnh: Hà Nội
  • Địa chỉ: Phú Hậu, Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định
  • Điện thoại: 01674604969
  • Di động: +84932.15.98.23
  • Thư điện tử: truongvanthi@gmail.com
  • Yahoo!: kiniemhoctro_pct