Tài khoản Bạc


We specialize in 100% hand-making fine quality leather goods. Our vision is to create items of lasting value and the work is a reflection of our personal character. OUR PRODUCT: - Handmade leather bags (tole, bowling, messenger, hobo...); - Fold over clutch; - Handmade leather wristlet; - Handmade leather cover (book, Ipad, Iphone, passport...); - Handmade leather shoes for babies; - Handmade leather backpacks; - Handamde leather holders (name card, key...) - And many more items on request. OUR GUARANTEE - 100% handmade; - 100% leather. OUR SERVIVE - Retail trade; - Wholesale trade; - Receive special orders on request; - Wolrdwide shipping.

Sản phẩm

đã đánh giá

Tốt nhất
0
Rất tốt
0
Tốt
0
Trung bình
0
Không tốt
0

Hãy nói lên suy nghĩ của bạn.

Giúp đỡ mọi người với kinh nghiệm của bạn đã có tại đây!

Đăng một đánh giá

(Di chuột , sau đó click để đánh giá)
5000 Ký tự Đăng đánh giá

Đánh giá của CosyLeather.com

Nội dung đang cập nhật...
  1. Home
  2. Nhà cung cấp
  3. Sản xuất và chế biến
  4. CosyLeather.com