Công cụ đăng bình luận(comment) tự động lên nhiều bài đăng facebook.

Giúp bạn tiết kiệm thời gian và thao tác, có thể tùy biến nội dung thay đổi

Thực hiện nó ngay!

Nếu bạn không thể sử dụng được công cụ này xin hãy liên hệ để được hưóng dẫn!
Contact@gocom.vn
SĐT: 0988 66 88 02
SĐT: 04 6671 3838